انسانها ترجيح ميدهند فرشتگاني سقوط كرده باشند تاشامپانزده هايي تكامل يافته اين راز روي گرداني انها از علم و رويكرد انها به مذهب است

 وينودرد

 

هر اتفاقي ميتواند خنده دار باشد به شرطي كه براي ديگران روي دهد

ويل راجرز

 

ميزان پيچيدگي يك نثر ارتباط مستقيم با بي سوادي نويسنده ان دارد

كوئينتلين

 

دنيارا نگه داريد ميخواهم پياده شوم

نيولي

 

ما معمولا دشمنان خود را راحت تر از دوستانمان مي بخشيم

مورياك

 

عاشق دختري شويد كه نمي توانيد با او ازدواج كنيد وبا دختري ازدواج كنيد كه او را دوست نداريد اين گونه پيوسته چيزي براي خيال بافي در زندگيتان داريد

مارتيني

 

هيچ چيزي چون فتح ديروز سبب شكست امروز نميشود


 

© Hekmat.net